+421 948 065 776 info@twisk.sk

Svätováclavské dukáty

Úvodná stránka Pamätné mince Svätováclavské dukáty

V českej krajine majú dukáty dlhú tradíciu. Prvýkrát boli razené za vlády Luxemburgovcov. Za prvej republiky vznikli zlaté dukáty
s podobizňou sv. Václava
ako obchodné mince. Tie najvzácnejšie kusy majú dnes hodnotu niekoľkých miliónov českých korún.

V modernom českom (poťažmo československom) štáte majú dukáty podobu obchodných mincí. Tie boli v právnom poriadku zakotvené už v roku 1857, kedy skončila platnosť konvenčnej meny a prešlo sa k mene rakúskej, neskôr potom ku korune. "Dukáty teda nemajú nominálnu hodnotu vyjadrenú v platnej mene, ale ich hodnota sa určuje podľa aktuálnej ceny zlata na svetovom trhu," vysvetľuje Jaroslav Moravec, odborník Českej národnej banky.

Až do roku 1915 sa v Rakúsko-Uhorsku razili dukáty v dvoch hodnotách - jednodukát a štvordukát, predtým aj dvojdukát a ďalšie násobky dukátu.
Po vzniku samostatnej Československej republiky vznikli prvé nápady, ako pokračovať v tradícii dukátov. Hlavným iniciátorom bol vtedajší minister financií Alois Rašín. Ten sa však vydania dukátov nedočkal. Začiatkom roku 1923 bol pri atentáte smrteľne postrelený. Svojim zraneniam podľahol 18. februára. Dukáty uzreli svetlo sveta až o pol roka neskôr.

"Napriek tomu bol Rašín myšlienke razby dukátov oddaný do poslednej chvíle. Vtedajší spravodajca senátu Cyril Horáček uviedol,
že ešte na smrteľnej posteli si Alois Rašín nechal predložiť návrhy dukátov," hovorí Jaroslav Moravec. V novovzniknutej republike sa kládol veľký dôraz na tradíciu a predovšetkým na kult sv. Václava ako patróna českého štátu.

svatováclavský dukát

Aj preto sa rozhodlo, že na dukátoch sa objaví jeho podobizeň. Ostatne - nebolo to prvýkrát. Už v skorších dobách sa portréty kniežaťa objavovali
na minciach. Tradície sa držali tiež ďalšie aspekty dukátov, ako je materiál a parametre. Dukáty sa razia z tzv. dukátového zlata, čo je kov o rýdzosti 986/1000, presne 986 a jedna devätina tisíciny. Hmotnosť dukátu je 3,49 gramu, ostatné hodnoty sú násobkami tejto váhy. Dvojdukát má teda hmotnosť 6,78 gramu a tak ďalej.

Svätováclavské dukáty vo verejných súťažiach 

Na podobu dukátov bola vypísaná verejná súťaž. Predložených bolo množstvo návrhov, niektoré sa zachovali in natura, niektoré
vo vyobrazení. Prvú cenu získal spoločný návrh Otakara Španiela a Jaroslava Bendu. Podľa ich návrhu sa zrealizoval jedno a dvojdukát. O päť rokov neskôr vytvorili aj päť- a desaťdukát, zákazku získali už bez súťaže, ako autorom prvých dukátov im bola práca zadaná na priamo. Päť- a desaťdukáty boli prvýkrát vydané v roku 1929, kedy sa oslavovalo veľké výročie - tisíc rokov od smrti svätého Václava. Aj keď od tej doby bol dátum jeho úmrtia prehodnotený a v súčasnej dobe sa historici prikláňajú k roku 935, vtedy sa ešte uvádzal letopočet 929. V roku 1923 boli vydané dva typy dukátov, tzv. dukát obyčajný a dukát jubilejný. "Obyčajný dukát má na lícnej strane postavu sv. Václava a na rubovej strane československý znak a letopočet.

Svätováclavské dukáty a ich limitované emisie

Na jubilejnom dukáte je navyše ešte dátum vzniku republiky. Jubilejných bolo vydaných len 1000 kusov a boli číslované. Číslo sa nerylo do hotových mincí, ale razilo sa. To znamená, že pre každú jednotlivú mincu sa muselo urobiť samostatné razidlo
pre lícnu stranu," pripomína Jaroslav Moravec. Dukát číslo 1 dostal prezident Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý ho venoval do zbierky Národného múzea, kde sa nachádza dodnes. Ďalšie čísla boli odovzdané hlavným predstaviteľom štátu, zvyšok bol
vo voľnom predaji. Dnes sa tieto dukáty objavujú vo verejných a v súkromných zbierkach. "Niektoré ročníky boli razené vo veľkých nákladoch, iné boli veľmi vzácne. Najvzácnejšími dukátmmi sú tie z rokov 1937 a 1938, 1939 a 1951. Dukáty sa razili v Štátnej mincovni v Kremnici," hovorí Jaroslav Moravec.

svatovaclavský dukátsvatováclavský dukát

Pravidelná razba dukátov skončila v roku 1938, hoci ešte v roku 1939 sa robila doražba. Zaujímavosťou je, že po vojnovej prestávke, kedy razba neprichádzala do úvahy vzhľadom na prísne predpisy na držanie zlata boli jednorazovo razené dukáty v roku 1951. "Dôvod razby nie je ešte úplne objasnený. Tieto dukáty vznikli v prvorepublikovej podobe," hovorí Jaroslav Moravec. Prvé dukáty boli razené na účet štátu, ktorý ich potom predával. Neskôr to však bola razba dukátov určených pre súkromných klientov – či už jednotlivcov alebo spoločnosti. Najväčší klient bol v tejto dobe Zlatodůl Roudný, najdôležitejšia zlatá baňa v krajine a v strednej Európe. Počas celej svojej existencie sa dukáty razili iba ako obchodné mince, nikdy neboli právoplatným platidlom.
V celej histórii Československého štátu, t. j. v období rokov 1918-1992, boli len dve emisie dukátov.

Prvá emisia Svätováclavských dukátov sa razila v rokoch 1923-1951 a pretože je na nich obraz svätého Václava, nazývajú sa svätováclavské. V rokoch 1978-1982 boli vydávané tzv. dukáty karlovské s podobizňou Karla IV. (viac sme o nich písali v časopise Trust). Od karlovských dukátov už žiadne ďalšie emisie nevznikli. Od roku 1990 prešlo právo emisie zákonných mincí z Ministerstva financií na Štátnu banku československú a po roku 1993 v Českej republike na Českú národnú banku, ktorá ale vydáva zlaté pamätné mince s nominálnou hodnotou. Dnes tak existujú iba neoficiálne dukáty alebo dukátové medaily, ktoré sú razené súkromnými firmami, ale jedná sa o medaily, aj keď v parametroch dukátov. Na rozdiel od mincí musia byť tieto medaily puncované a nevzťahuje sa na ne oslobodenie od DPH. 

Najdrahšia v Česku vydražená minca - svätováclavský desaťdukát vydražený za 550-tisíc eur 

Rýchly kontakt

Školenie Ako INVESTOVAŤ DO ZLATA zdarma

Myslíte na vaše investície a uvažujete o investovaní do zlata, striebra alebo platiny? Predtým, ako sa rozhodnete a stretnete sa s akýmkoľvek obchodníkom, získajte komplexné informácie o tom, čo investícia do drahých kovov obnáša. Od akej sumy a akou formou je investícia do drahých kovov vhodná. Ako by mal investičný zliatok vyzerať a na čo si dať pri jeho nákupe pozor. Ponúkame školenia vo vašich regiónoch. Školenie nemá predajný charakter - tovar sa tu neobjednáva ani nepredáva. Môžete sa prihlásiť pomocou formulára.

Zistiť viac

PREČO INVESTOVAŤ DO PAMÄTNÝCH MINCÍ

Investovanie do pamätných mincí je pre drobných investorov veľkou investičnou príležitosťou. Práve tým bude vyhovovať istota vložených financií a istota ich rastu. Ak si vyberiete zaujímavé numizmatické kúsky, napríklad mince s nízkymi emisiami do tisíc kusov, môžete sa čoskoro tešiť na ich zhodnotenie. Skvelým a cenovo dostupným produktom sú aj zlaté mince Národnej banky Slovenska, ktoré sú vydávané každoročne. Získajte viac informácií.

Zistiť viac